HISTORIE                                                                                    

                                                                                                                                         
Het regiokoor Fides Canticum.         

In het voorjaar 1988 gaven de dames H. de Wit,  F. Begeman, J. Tjabberings en de heer Richard van Schoonhoven, 
koordirigent uit Emmen, de aanzet tot wat nu het 'Regiokoor Fides Canticum' is.
De heer Van Schoonhoven dirigeerde een aantal koren in de trant van de toen bekende 'Fischer Chöre', destijds 
bekend van televisie. Aangezien de drie dames veel belangstelling hadden voor dit genre koor, is op hun initiatief
op 16 november 1988 het gemengd koor opgericht.
Na overleg werd de plaats Stadskanaal als thuisbasis gekozen en kreeg het koor de naam 'The Richard Singers'.
Het aantal aanmeldingen was geweldig en vijf maanden nà de oprichting stond een koor van 125 leden (mannen
en vrouwen) met hun kennismakingsconcert in het Theater Geert Teis, onder leiding van Richard van Schoonhoven.                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                   

We zijn vele jaren verder en 'The Richard Singers' zijn er niet meer.
In 1990 werd afscheid genomen van de dirigent en werd de van het koor veranderd in 'Regiokoor Fides Canticum'. 
De toevoeging ‘Regiokoor’ werd mede gekozen omdat de leden uit de hele regio afkomstig zijn.
Momenteel bestaat het koor uit 29 leden en er wordt met evenveel plezier gezongen als tijdens de oprichting.